Donęcanie
28 kwietnia 2020
Gdzie znaleźć karpie?
5 maja 2020

Wędkarskie kłusownictwo

Co zrobić, gdy znajdę nad wodą sieć, sznur, samołówkę itp.? Albo, gdy nakryję kłusownika na gorącym uczynku? Przeczytaj co wolno wędkarzowi, a czego nie, gdy natrafi na wędkarskie kłusownictwo.

 

Nie wyciągaj sieci, sznura, wędki itp.

 

Jeżeli masz podejrzenie, że znalazłeś sieć lub inne narzędzie kłusownicze, nigdy nie wyciągaj go z wody! Sam możesz zostać oskarżony o kłusownictwo. Słyszałem o przypadku, gdy kłusownik oskarżył o kłusowanie wędkarza, który wyjął jego sieć.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym „uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i urządzenia połowowe. Z oznakowania ma wynikać, do kogo należą. Można domniemywać, że każde nieoznakowane sieci itp. są kłusownicze.” W praktyce jednak rybacy często nie oznaczają swoich sieci we właściwy sposób.

 

Kłusownictwo wędkarskie –  poinformuj SSR, PSR lub Policję

 

Wymienione wyżej organy są uprawnione do zajmowania się kłusownictwem i dlatego najpierw trzeba je poinformować o sieci. W przypadku SSR należy sprawę zgłosić samemu do komendanta powiatowego lub zadbać, żeby zrobił to strażnik, z którym się kontaktujesz. Bez zgłoszenia do komendanta SSR, strażnik nie może wykonać osobiście żadnych czynności.

 

W przypadku nakrycia kłusownika na gorącym uczynku najszybciej na miejscu pojawi się policja. PSR lub policja może nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu. SSR może złożyć wniosek o ukaranie. Nie może sama wystawić mandatu, więc nie ma co ich wzywać do kłusownika (co najwyżej do sieci).

 

Czy można zatrzymać kłusownika siłą?

 

Każdy ma prawo ująć drugą osobę jeżeli spełnione są łącznie przesłanki:
• na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa,
• jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji. Jest to tzw. zatrzymanie obywatelskie. Można je też zastosować w przypadku sprawcy wykroczenia. W praktyce jednak łatwo jest naruszyć warunki zatrzymania obywatelskiego i tym samym samemu narazić się na odpowiedzialność. Z tego względu odradzam stosowanie siły osobistej, ale też np. blokowania wyjazdu z łowiska. Zamiast tego, spisz numery rejestracyjne auta kłusownika.

 

Czy można nagrać kłusownika lub zrobić mu zdjęcia?

Generalnie można nagrać wykroczenie lub przestępstwo, ale tylko jeżeli spełnione są określone warunki. Odsyłam tu do dobrego artykułu na ten temat – https://infostrow.pl/technologie/nagranie-jako-dowod-w-sprawie-to-warto-wiedziec/cid,80112,a

 

Kłusownictwem nie jest naruszenie RAPR

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach, będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, zarówno zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy.

 

Za złamanie Regulaminu odpowiada jedynie członek PZW przed sądem koleżeńskim.

 

Nie podlega on odpowiedzialności karnej ani wykroczeniowej, bo one dotyczą złamania ustawy, rozporządzenia itp.

 

Rafał Pokusiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *